58 стаття Кримінального кодексу Радянського Союзу. Розшифровка пунктів.

Кримінальний кодекс РРФСР набрав чинності з січня 1927 року. Глава перша статті 58, що містить 14 пунктів, була введена в дію постановою ВЦВК та РНК РРФСР від 6 червня 1927 року. 8 червня 1934 року постановою ЦВК вона була доповнена та запроваджено ст. 58-1а — 58-1г. У Кримінальних кодексах інших союзних республік СРСР також були аналогічні статті. В Кримінальному кодексі Української РСР (1927) їй відповідала стаття 54

Виписка з протокола з вироком до розтрілу кобзарю з Харківської області

Короткі розшифровки пунктів статті 58.

1 — зрада Батьківщині
2 — збройне повстання
3 — зносини в контрреволюційних цілях з іноземною державою
4 — надання допомоги міжнародній буржуазії
5 — провокація іноземної держави до війни
6 — шпигунство
7 — шкідництво
8 — тероризм
9 — диверсії
10 — антирадянська агітація та пропаганда
11,12,13,14. — Організаційна контрреволюційна діяльність


Особлива частина
Глава перша
ЗЛОЧИНИ ДЕРЖАВНІ
Контрреволюційні злочини

58-1. Контрреволюційним визнається будь-яка дія, спрямована до повалення, підриву чи ослаблення влади робітничо-селянських Рад та обраних ними, на підставі Конституції Союзу РСР та конституцій союзних республік, робітничо-селянських урядів Союзу РСР, союзних та автономних республік, або до підриву Союзу РСР та основних господарських, політичних та національних завоювань пролетарської революції.

Через міжнародну солідарність інтересів усіх трудящих такі ж дії визнаються контрреволюційними і тоді, коли вони спрямовані на будь-яку іншу державу трудящих, хоча б і не входить до Союзу РСР.

58-1 «а». Зрада Батьківщині, тобто. дії, вчинені громадянами СРСР на шкоду військової могутності СРСР, його державної незалежності або недоторканності, як-то: шпигунство, видача військової або державної таємниці, перехід на бік ворога, втеча або переліт за кордон, караються найвищою мірою кримінального покарання — розстрілом з конфіскацією всього майна, а за пом’якшуючих обставин — позбавленням волі на строк десять років із конфіскацією всього майна.

58-1 «б». Ті самі злочини, вчинені військовослужбовцями, караються найвищим заходом кримінального покарання — розстрілом із конфіскацією всього майна.

58-1 «в». У разі втечі або перельоту за кордон військовослужбовця повнолітні члени його сім’ї, якщо вони чимось сприяли підготовці або скоєнню зради або хоча б знали про неї, але не довели про це до відома влади, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, із конфіскацією всього майна.

Інші повнолітні члени сім’ї зрадника, що з ним проживали або перебувають на його утриманні до моменту скоєння злочину, підлягають позбавленню виборчих прав та засланню у віддалені райони Сибіру на п’ять років.

•58-1 «г». Недонесення з боку військовослужбовців про підготовку або скоєну зраду тягне за собою позбавлення волі на десять років.

Недонесення з боку інших громадян (не військовослужбовців) переслідується згідно зі ст.58-12.

•58-2. Збройне повстання або вторгнення в контрреволюційних цілях на радянську територію збройних банд, захоплення влади в центрі або на місці з тією ж метою і, зокрема, з метою насильно відторгнути від Союзу РСР та окремої союзної республіки якусь частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з іноземними державами договори, тягнуть за собою вищу міру соціального захисту — розстріл або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією майна та з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим громадянства Союзу РСР та вигнанням з меж Союзу РСР назавжди, з припущенням, при пом’якшувальних обставинах до позбавлення волі на строк не нижче трьох років із конфіскацією всього або частини майна.

•58-3. Зношення в контрреволюційних цілях з іноземною державою або окремими її представниками, а також сприяння будь-яким способом іноземній державі, яка перебуває з Союзом РСР у стані війни або веде боротьбу шляхом інтервенції або блокади, тягнуть за собою заходи соціального захисту, зазначені в ст.58-2 цього Кодексу.

•58-4. Надання будь-яким способом допомоги тій частині міжнародної буржуазії, яка, не визнаючи рівноправності комуністичної системи, що приходить на зміну капіталістичній системі, прагне її повалення, а також громадським групам і організаціям, що знаходяться під впливом або безпосередньо організованим цією буржуазією, у здійсненні ворожої проти Союзу РСР діяльності, тягне за собою позбавлення волі на строк не нижче трьох років з конфіскацією всього або частини майна з підвищенням, за особливо обтяжливих обставин, аж до вищого заходу соціального захисту — розстрілу або оголошення ворогом трудящих з позбавленням громадянства Союзу РСР та вигнанням з меж Союзу РСР назавжди з конфіскацією майна.

•58-5. Провокація іноземної держави або будь-яких у ній громадських груп шляхом зносини з їх представниками, використання фальшивих документів або іншими засобами для оголошення війни, збройного втручання у справи Союзу РСР або інших неприязних дій, зокрема до блокади, до захоплення державного майна Союзу РСР або союзних республік, розриву дипломатичних зносин, розриву укладених із Союзом РСР договорів тощо, тягне за собою заходи соціального захисту, зазначені у ст.58—2 цього Кодексу.

•58-6. Шпигунство, тобто передача, викрадення або збирання з метою передачі відомостей, що є за своїм змістом спеціально охоронюваною державною таємницею, іноземним державам, контрреволюційним державам або приватним особам тягне за собою позбавлення волі на строк не нижче трьох років з конфіскацією всього або частини майна, а в тих випадках, коли шпигунство викликало або могло викликати важкі наслідки для інтересів СРСР, вищий захід соціального захисту — розстріл або оголошення ворогом трудящих з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим громадянства СРСР і вигнання з-за меж СРСР назавжди з конфіскацією майна.

Передача, викрадення або збирання з метою передачі економічних відомостей, що не складають за змістом спеціально охоронюваної державної таємниці, але не підлягають оголошенню за прямою забороною закону або розпорядженням керівників відомств, установ і підприємств, за винагороду або безоплатно, організаціям та особам, зазначеним вище, тягнуть за собою позбавлення волі терміном до трьох років.

• 58-7. Підрив державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або кредитної системи, а також кооперації, скоєний у контрреволюційних цілях, шляхом відповідного використання державних установ та підприємств або протидії їхній нормальній діяльності, а також використання державних установ та підприємств або протидії їх діяльності, що здійснюється в інтересах колишніх власників чи зацікавлених капіталістичних організацій, тягнуть за собою заходи соціального захисту, зазначені у ст.58—2 цього Кодексу.

• 58-8. Вчинення терористичних актів, спрямованих проти представників Радянської влади чи діячів революційних робітничих і селянських організацій, та участь у виконанні таких актів, хоча б і особами, що не належать до контрреволюційної організації, тягнуть за собою заходи соціального захисту, зазначені у ст.58-2 цього Кодексу.

• 58-9. Руйнування або пошкодження з контрреволюційною метою вибухом, підпалом або іншими способами залізничних або інших шляхів та засобів сполучення, засобів народного зв’язку, водопроводу, громадських складів або інших споруд або державного, громадського майна тягне за собою заходи соціального захисту, зазначені у ст.58-2 цього Кодексу.

• 58-10. Пропаганда або агітація, що містять заклик до повалення, підриву, ослаблення Радянської влади або до скоєння окремих контрреволюційних злочинів (ст. 58-2, 58-9 цього Кодексу), а також поширення або виготовлення, зберігання літератури того ж змісту спричиняють позбавлення волі терміном не нижче шести місяців.

Ті ж дії при масових заворушеннях або з використанням релігійних чи національних забобонів мас, або у військовій обстановці, або в місцевостях, оголошених на військовому становищі, спричиняють заходи соціального захисту, зазначені у ст.58—2 цього Кодексу.

58-11. Будь-яка організаційна діяльність, спрямована на підготовку або вчинення передбачених у цій главі злочинів, а також участь в організації, утвореній для підготовки або вчинення одного із злочинів, передбачених цією главою, тягнуть за собою заходи соціального захисту, зазначені у відповідних статтях цього розділу.

58-12. Недонесення про достовірно відомий підготовчий або вчинений контрреволюційний злочин тягне за собою позбавлення волі на строк не нижче шести місяців.

58-13. Активні дії або активна боротьба проти робітничого класу та революційного руху, виявлені на відповідальній чи секретній (агентурі) посаді при царському урядові або у контрреволюційних урядах у період громадянської війни, тягнуть за собою заходи соціального захисту, зазначені у ст.58-2 цього Кодексу.

58-14. контрреволюційний саботаж, тобто, свідоме невиконання будь-ким певних обов’язків або навмисне недбале їх виконання зі спеціальною метою ослаблення влади уряду та діяльності державного апарату, тягне за собою позбавлення волі на строк не нижче одного року з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням, за особливо обтяжуючих обставин, аж до вищого заходу соціального захисту — розстрілу з конфіскацією майна.


При засудженні Особливою нарадою використовувалися «літерні статті», які відповідають пунктам статті 58:

• КРД (58-1, контрреволюційна діяльність)

• КРТД (58-1, контрреволюційна троцькістська діяльність)

• ПШ (58-7, підозра у шпигунстві);

• ТН (58-8, терористичні наміри);

• АРА (58-10, антирадянська агітація);

• КРА (58-10, контрреволюційна агітація);

• ЧСЗБ (член сім’ї зрадника Батьківщини).


Джерела:
1.Уголовный кодекс РСФСР — Государственное издательство юридической литературы. М, 1950
2.Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР за 1926 г. — Народ. комиссариат юстиции. М., 1926.


ЧИТАТИ ДАЛІ