1876 р., червня 15. Санкт-Петербург. – Циркуляр Міністерства народної освіти помічникові попечителя Київського навчального округу І. П. Новікову про посилення контролю за викладачами Харківського, Київського та Одеського навчальних округів, заміну неблагонадійних викладачів “вихідцями з великоросійських губерній”, а також про вилучення українськомовних видань із бібліотек початкових та середніх шкіл

1863 р., липня 18. Санкт-Петербург. – Відношення міністра внутрішніх справ П. О. Валуєва міністрові народної освіти О. В. Головніну про заборону видань українською мовою, спричинену небезпекою масового поширення українофілами “політичних задумів” під виглядом запровадження письменності й просвіти і, відповідно, набуттям питання про українську літературу виключно політичного забарвлення