1876 р., червня 15. Санкт-Петербург. – Циркуляр Міністерства народної освіти помічникові попечителя Київського навчального округу І. П. Новікову про посилення контролю за викладачами Харківського, Київського та Одеського навчальних округів, заміну неблагонадійних викладачів “вихідцями з великоросійських губерній”, а також про вилучення українськомовних видань із бібліотек початкових та середніх шкіл