1863 р., липня 18. Санкт-Петербург. –
Розпорядження міністра внутрішніх справ П. О. Валуєва
Київському цензурному комітетові про заборону друкування
українською мовою книжок релігійного змісту, підручників
та видань для початкового читання

МОВОЮ ОРИГІНАЛУ

Секретно

⠀⠀Вследствие представления от 27 минувшего июня за № 3423 предлагаю Киевскому цензурному комитету сделать распоряжение, чтобы в печати дозволялись только такие произведения на малороссийском языке, которые принадлежат к области изящной литературы. Пропуском же книг на том языке как религиозного содержания, так и учебных и вообще назначенных для первоначального чтения народа, приостановиться до разрешения возбужденного по этому предмету вопроса в установленном порядке, о чем комитет будет своевременно поставлен в известность.

Министр внутренних дел статс-секретарь Валуев

Джерело: Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Упорядн.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Інститут історії України, 2013. – с. 79-80.